La visita a aquest lloc web no implica que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació. En el cas que l'usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran tractades de forma lleial i lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la resta de normativa aplicable.

En compliment del que disposa l'article 13 del RGPD t'informem del següent:

Responsable

David Claramunt Pou (en endavant, RosaSantJordi.cat) Carrer Ramón i Cajal 31 2n 4a, 08440 Cardedeu (Barcelona) Telèfon de contacte: +34 651.563.077

Què fem amb les teves dades?

- Apartat "Crea un compte"

La principal finalitat d'aquest tractament és la gestió dels usuaris registrats al nostre web, així com l'enviament de publicitat relativa als productes i serveis comercialitzats per RosaSantJordi.cat o per a l'enviament de publicitat, descomptes i promocions de productes i serveis d'altres entitats.

RosaSantJordi.cat assegura la confidencialitat de les dades aportades i garanteix que, en cap cas, seran cedides per a cap altre ús sense intervenir consentiment previ i exprés dels nostres usuaris. Només li demanarem aquelles dades necessàries per a la prestació del servei requerit i únicament seran emprats amb aquesta finalitat.

- Apartat "Comanda ràpid"

La principal finalitat d'aquest tractament és mantenir la relació contractual amb els nostres clients, facilitar la tramitació de les comandes, la realització d'estudis estadístics, així com l'enviament de publicitat relativa als productes i serveis comercialitzats per RosaSantJordi.cat o per l'enviament de publicitat, descomptes i promocions de productes i serveis d'altres entitats.

- Apartat "Newsletter"

L'e-mail facilitat serà objecte de tractament per part de RosaSantJordi.cat amb la finalitat d'enviar el butlletí d'ofertes. Aquest Butlletí té caràcter exclusivament informatiu.

- Accions de Màrqueting

RosaSantJordi.cat podrà utilitzar aquestes dades per informar sobre futures promocions, ofertes i altres accions comercials en els casos en què vostè. Sigui ja client o si no ho és, quan vostè. Ens hagi proporcionat el seu consentiment en el corresponent apartat .

- Apartat "Formulari de Contacte"

Recollirem dades per tal de gestionar el centre de suport de RosaSantJordi.cat i el contacte amb el client Correu electrònic a fi de poder atendre la seva petició.

- Informació recollida orientada a millores web

Per a millorar els nostres serveis i la compra on-line estem analitzant el portal de RosaSantJordi.cat i la correcta navegació de l'usuari. Aquesta informació serà confidencial i únicament serà utilitzada per millorar la seguretat i funcionament de la nostra botiga on-line i per a fins estadístics.

- Actualització d'estoc

S'ha de recollir el email del client per tal d'avisar-quan tornem a disposar d'estoc del producte esgotat.

Base jurídica dels tractaments

Per al registre, compra i la gestió de les garanties basarem el tractament de les dades en l'execució del contracte de compra o en el marc de la relació precontractual.

Per a l'enviament d'informació comercial basarem el tractament en el seu consentiment encara que si Vè. Ja és client podrem enviar-li informació sobre productes similars proporcionant sempre un mitjà senzill i gratuït per a donar-se de baixa.

El consentiment aquí prestat pel Titular per a comunicació de dades a tercers té caràcter revocable en tot moment, sense efectes retroactius.

Destinataris

Amb motiu de la compra seves dades poden ser comunicats als següents destinataris:

- Entitats bancàries per al pagament les compres amb targeta.

- A l'Oficina de consumidors i usuaris en cas d'existir alguna reclamació.

- A aquelles empreses transportistes que puguin tenir encarregat l'enviament als clients de les comandes corresponents. Aquests destinataris poden estar ubicats dins el territori espanyol com a fora del mateix, en funció del producte i / o servei adquirit.

- En els supòsits legalment establerts, com és el cas de les Forces i Cossos de Seguretat.

- A les administracions públiques a les que hàgim de facilitar informació amb motiu del compliment de les nostres obligacions legals.

Per a l'enviament de newsletters o butlletins de notícies és possible que utilitzem l'eina Mailchimp que pertany a la companyia nord-americana The Rocket Science Group, LLC. Per tant, estaríem davant d'una transferència internacional de les seves dades per prestar únicament aquest servei. Pots trobar informació sobre aquesta companyia i la seva política de privacitat aquí . A més, aquesta companyia es troba adherida al protocol Privacy Shield que permet les transferències internacionals de dades entre la Unió Europea i els Estats Units.

L'ús de Mailchimp no és una cessió de dades, sinó que les dades només es faran servir per aquesta plataforma única i exclusivament per a remetre els butlletins i sempre amb el seu consentiment.

RosaSantJordi.cat assegura la confidencialitat de les dades aportades i garanteix que, en cap cas, seran cedides per a cap altre ús sense intervenir consentiment previ i exprés dels nostres clients. Només li demanarem aquelles dades necessàries per a la prestació del servei requerit i únicament seran emprats amb aquesta finalitat.

Drets dels interessats

L'interessat té els drets següents:

Es pot sol·licitar informació sobre les dades de caràcter personal emmagatzemats que li concerneixin. (Accés)

Es pot sol·licitar que es corregeixi la inexactitud de les seves dades personals. (Rectificació)

Es pot sol·licitar l'eliminació o limitació de l'tractament de les seves dades personals. (Supressió, oposició i limitació)

Es pot retirar el consentiment en qualsevol moment.

També pot sol·licitar que se li posin a disposició les seves dades personals en un format estructurat, corrent i de lectura mecànica. (Portabilitat)

Per a això haurà de dirigir per escrit adjuntant una còpia de l'DNI o document que l'identifiqui, a l'adreça Carrer Ramón i Cajal 31 2n 4a, 08440 Cardedeu (Barcelona), també a través del nostre formulari o a l'correu electrònic info @ forgingartbcn .com

L'interessat també té dret a presentar una reclamació davant les autoritats de protecció de dades (Agència Espanyola de Protecció de Dades). No obstant això, qualsevol qüestió relacionada amb les dades el convidem a contactar amb nosaltres per solucionar-la.

Terminis de conservació de les dades

Les dades personals obtingudes durant la prestació del servei Click to Call seran conservades durant el període de temps en què s'estigui tramitant la seva sol·licitud d'informació.

- Si no realitza compra de cap dels nostres productes: Les seves dades seran suprimits.

- Si ha comprat algun dels nostres productes: Les seves dades seran conservades al costat del seu expedient de client tenint en compte els terminis legals que resultin d'aplicació en cada cas concret, tenint en compte la tipologia de dades, així com la finalitat del tractament.

Per la seva banda, si ha sol·licitat la remissió d'informació publicitària, aquesta es prorrogarà fins al moment en que vostè revoqui el seu consentiment.

Delegat de protecció de dades

Hem designat un delegat de protecció de dades (DPO) per a qualsevol qüestió relacionada amb les seves dades personals. Pot contactar amb ell a través de l'adreça info@forgingartbcn.com

Qualitat de les dades

Els usuaris hauran de garantir la veracitat, exactitud, autenticitat i vigència de les dades de caràcter personal que els hagin estat recollides.

Protecció dels menors

No recollim dades personals de menors. És responsabilitat del pare / mare / tutor legal vetllar per per a la privacitat dels menors, fent tot el possible per assegurar que han autoritzat la recollida i l'ús de les dades personals del menor.

Xarxes Socials

Mitjançant la nostra pàgina web pot accedir a les xarxes socials Facebook, Instagram, Pinterest o Youtube d'accés obert a tots els usuaris. Es tracta de llocs web on l'usuari pot registrar i seguir-nos gratuïtament. En aquestes xarxes socials els usuaris podran conèixer de les nostres activitats, opinions, accedir a les fotos i vídeos. Els usuaris d'aquestes xarxes socials han de ser conscients que aquest lloc és independent del web www.rosasantjordi.cat i està obert, és a dir, és visible per a tots els seus usuaris, i les polítiques de privacitat a aplicar a aquests continguts són les fixades per Facebook, Instagram, Pinterest o Youtube. RosaSantJordi.cat no és titular de les xarxes socials.